ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

آموزش اکسل - حسابداری دولتی
X
تبلیغات
رایتل
پیشنهاد میکنیم از قسمتهای مختلف سایت بازدید نمایید.

فرمول نویسی در اکسل برای محاسبه مالیات حقوق


در محاسبه مالیات حقوق . همیشه دارای یک مبلغی هستیم که به آن معافیت مالیاتی می گویند در حقیقت برای عادلانه تر شدن مالیات مبلغ حقوق در یافتی تا این مبلغ از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مابقی حقوق در یافتی مستقیما به جدول مالیاتی برده شده ومحاسبه می شود .
مثال 1 : محاسبه فرمول مالیات حقوق در اکسل

کل حقوق در یافتی شخصی در پایان ماه معادل 25,500,000 ریال می باشد مالیات این شخص به ترتیب زیر خواهد بود . 

برای مشاهده ادامه آموزش به ادامه مطلب بروید

 
2,500,000
کل حقوق در یافتی

(2,160,000)
میزان معافیت

340,000
مانده ضربدر 10 درصد

34,000
میزان مالیات
نکته قابل توجه اینکه چون افراد در جامعه دارای مبلغ حقوق های مختلف می باشند بنابراین همیشه باقیمانده فوق با نرخ ثابت ده درصد محاسبه نخواهد شد . بنابر این لازم است که نرخ های محاسبه با توجه به افزایش حقوق نیز افزایش یابد چرا که در این صورت پرداخت مالیات عادلانه تر خواهد بود . پس طبق جدول مالیاتی نرخ ها از 10 و 20 و 25و 30 و35 درصد تشکیل شده است . ب

ه مبالغی که در فاصله درصد های مذکور قرار می گیرد طبقه مالیاتی می گوییم .یعنی اینکه اگر حقوق شما را از معافیتی که قبلا ذکر شد کسر کنیم عددی باقی خواهد ماند که این عدد تا مبلغ 5,660,000 ریال با نرخ 10 درصد محاسبه میکنیم بعد اگر باز هم مبلغی باقی ماند آن مبلغ تا میزان 10,493,333 ریال با نرخ 20 درصد و باز هم اگر عددی باقی ماند تا میزان 22,993,333 ریال با نرخ 25 درصد محاسبه میکنیم که اگر باز هم عددی باقی ماند تا میزان 85,493,333 ریال با نرخ 30 درصد محاسبه می کنیم در نهایت اگر باز هم عددی باقی ماند تا میزان 100,000,000 ریال با نرخ 35 درصد محاسبه می کنیم .


از مبلغ (ریال )
تا مبلغ (ریال )
نرخ مالیاتی

(درصد )
طبقه مالیاتی
میزان مالیات

محاسبه شده

1
2,160,000
0%
معافیت مالیاتی
-

2,160,000
5,660,000
10%
اول
350,000

5,660,000
10,493,333
20%
دوم
966,667

10,493,333
22,993,333
25%
سوم
1,316,667

22,993,333
85,493,333
30%
چهارم
4,441,667

85,493,333
100,000,000
35%
پنجم
23,993,333


مثال2 - محاسبه مالیات حقوق در اکسل

فرض کنید حقوق در یافتی شخصی در پایان ماه معادل 5,660,000 ریال می‌باشد مالیات این شخص به ترتیب زیر محاسبه می شود .

برای راحتتر شدن موضوع اینگونه میگوییم که طبقه اول مالیات تا 5,660,000 ریال می باشد پس مالیات این طبقه اینگونه خواهد بود که 3500000= 2160000 -5660000 ریال که ده درصد آن مساوی 350000ریال میباشد . اگر5660000 ریال را در سلول A1 بنویسیم فرمول محاسبه مالیات در اکسل مساوی خواهد بود با :

فرمول زیر به صورت بهم ریخته در وبلاگ مشاهده می شود برای دیدن فرمول صحیح اینجا را کلیک نمایید

=IF(AND(A1>2160000,A1<5660000),(A1-2160000)*.1,0)

در حقیقت این بخش از فرمول برای محاسبه طبقه اول جدول می باشد .

مثال 3 : محاسبه مالیات حقوق در اکسل

فرض کنید حقوق دریافتی شخصی در پایان ماه معادل 10,493,333 ریال ریال باشد مالیات حقوق این شخص به ترتیب زیر خواهد بود .ابتدا می گوییم چون این عدد بزگتر از 5660000 ریال است پس ما دیگر نیازی به محاسبه مالیات تا 5660000 ریال نداریم چون در فرمول قبلا محاسبه شده است . تنها کاری که می کنیم بایستی مابقی عدد بزرگتر از 5660000ریال را محاسبه کنیم ومالیات طبقه اول را به آن اضافه کنیم . بنابر این :فرمول زیر به صورت بهم ریخته در وبلاگ مشاهده می شود برای دیدن فرمول صحیح اینجا را کلیک نماییدIF(AND(A1>2160000,A1<=5560000),(A1-2160000)*0.1, IF(AND(A1>5560000,A1<=10493333),(A1-5660000)*0.2+350000,0))در فرمول بالا وقتی بعد از IF تابع AND می آوریم در واقع شما دامنه شرط خود را افزایش داده و به نوعی با ایجاد علامت کوچکتر و بزرگتر دامنه شرط خود را با AND محدود می کنید . می گویید اگر A1 بزرگتر از 2160000 و A1 کوچکترومساوی با 5660000 باشد آنگاه جواب شرط ما بایستی معافیت را کسر کرده سپس در درصد طبقه اول ضرب کند ادامه فرمول نیز به همین ترتیب چون پرانتز IF اول بسته نشده است بنابر این می توانیم IF دیگر ایجاد کرده و ادامه می دهیم . اگر A1 بزرگتر از 5660000 و کوچکتر و مساوی با 10493333باشد آنگاه جواب شرط دوم ما بایستی منهای 5660000 سپس در درصد طبقه دوم (20 درصد ) ضرب شود ودر نهایت با حاصل مالیات طبقه اول جمع شود. که جواب فرمول شما مسای 1316667 خواهد شد و نکته قابل توجه اینکه با دادن شرط AND در حقیقت شما تمام اعداد بین هر طبقه را مد نظر قرار خواهید داد .

برای توضیح بیشتر نحوه تایپ تابع IF در اکسل به شرح زیر می‌باشد:

(جواب درصورتی که شرط تابع برقرار نباشد , جواب درصورتی که شرط تابع برقرار باشد, شرط) IFنکته : ما در فرمول وقتی علامت بزرگتر از < می گذاریم در واقع خود آن عدد را در نظر نمی آوریم و وقتی علامت <= می گذاریم در واقع خود آن عدد و کوچکتر از آن عدد را مد نظر قرار میدهیم . مهم اینست که فقط 2160000ریال علامت مساوی ندارد که منطق فرمول همین است چون 2160000 عددی است که از پرداخت مالیات معاف است . بقیه اعداد هر طبقه یکبار در فرمول مورد محاسبه قرار می گیرند چون یکباردر یک IF ماکسیمم فرمول محسوب شده و در محاسبه قرار می گیرد و در IF دیگر مینیمم فرمول در نظر گرفته می شود .

به طور ساده تر : اگر سلول عدد وارده را A1 فرض کنیم می توان گفت :

اگر A1 بزرگتر باشد از 2160000 (شرط تابع ) و A1 کوچکترو مساوی با5660000 باشد آنگاه جواب شرط هر عددی شد منهای معافیت مالیاتی سپس ضربدر نرخ طبقه اول (10% ) در قسمت جواب در صورتی که شرط تابع برقرارنباشد تابع IF باید دقت شود که پرانتز اول بسته نشود چون در این صورت قادر به ادامه فرمول نخواهید بود پس ادامه میدهیم اگرA1 < باشد از 5660000 که سقف طبقه اول است (دقت شود که دیگر 5660000 علامت مساوی نمی گیرد چون در این صورت جواب فرمول شما غلط خواهد بود چرا که باید یک بار کوچکتر و مساوی و یک بار دیگر بزرگتر ومساوی باشد که این منطق درستی نیست ) و کوچکترومساوی باشد از 104933333 که سقف طبقه دوم مالیاتی می باشد در این صورت جواب درست اینست که A1 منهای 5660000 سپس در نرخ طبقه دوم (20 % ) ضرب می کنیم جواب هر چه شد با عدد 350000 جمع شود .

( عدد 350000 در حقیقت مالیات طبقه اول در حالتی که ما عدد 5660000 را وارد کرده باشیم می باشد .می دانید چرا این کار را انجام دادیم ؟ چون ما وقتی در فرمول با علامت کوچکتر وبزرگتر فاصله بین اعداد را محدود می کنیم و طبقه به طبقه پیش می رویم پس دیگر نیاز نیست تا فرمول طبقه اول را در طبقه دوم بگنجانیم از طرفی برای درست بودن جواب بایستی مالیات طبقه اول را در جواب طبقه دوم بنگنجانیم پس می توانیم بگوییم جواب طبقه دوم هر چه شد با نهایت مالیات طبقه اول جمع شود )مجددا در بخش جواب نادرست تابع IF طبقه دوم با یک IF دیگر شروع می کنیم تا تابع تودر تو ادامه یابد که : اگر A1 < باشد از 10493333 و A1 کوچکتر و مساوی 22993333 باشد آنگاه A1 منهای 10493333 جواب هر چه شد ضرب در نرخ طبقه سوم (25 % ) سپس جواب بایستی بنا به همان دلیلی که در بالا ذکر شد با عدد 1316667 جمع شود . لازم به توضیح است که عدد 1316667 از ترکیب دو عدد می باشد یعنی نهایت مالیات طبقه اول و دوم (350000+966667) پس در این قسمت نیز مالیات طبقه های قبلی نیز دخیل شد . ادامه می دهیم که اگر A1 بزرگتر باشد از 22993333 و A1 کوچکتر ومساوی باشد با85493333 (که عدد سقف طبقه چهارم می باشد )آنگاه A1 منهای 22993333 که جواب هر چه شد در نرخ طبقه چهارم (30%) ضرب می کنیم و با مالیات طبقه های قبلی جمع می کنیم یعنی (350000+966667+ 3125000) = 4441667 ودر نهایت ادامه می دهیم اگر A1 بزرگتر باشد از 85493333 و کوچکتر مساوی 100000000 آنگاه A1 بایستی منهای 85493333 شود سپس در نرخ مالیاتی طبقه آخر (35%)‌ضرب شود و در نهایت با مالیات محاسبه شده طبقه های قبلی جمع شود .

یعنی با عدد 23191667 جمع شود (اگر عدد 85493333 را در فرمول قرار دهید مالیات تا این طبقه مساوی این عدد خواهد شد )

دقت کنید که در تابع IF وقتی پرانتز اول باز شد نباید تا آخر فرمول بسته شود چون فرمول شما تا همان جا که پرانتز بسته می شود خواهد بود . به یاد داشته که پرانتز اول با رنگ مشکی در اکسل مشخص می باشد و با رنگ مشکی نیز بسته می شود بقیه پرانتز ها با توجه به توابع ایجاد شده بعدی به رنگهای دیگر می باشد که این می تواند در تشخیص بهتر شما در مورد ابتدا و انتهای هر تابع کمک کند .

با عرض پوزش از اینکه توضیح فرمول کمی با فرهنگ لغت حسابداری توضیح داده شد چرا که این فرمول نیازمند چنین توضیحی بود .


تاریخ : سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1391 | 20:53 | چاپ | نویسنده: میلاد فروهر | نظرات (1) (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است.هرگونه کپی برداری ممنوع میباشد 

  • پاتوق مقالات شما